Samostatná příloha 9 Pravidel IV.1.1.

Samostatnou přílohu naleznete na stránkách www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.