Publicita projektu

Žadatel je povinen informovat veřejnost o tom, že projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. V příloze naleznete příklad, jak má vypadat text, který tuto skutečnost dává veřejnosti na vědomí.


Soubory ke stažení: