Hodnocení MAS 2011

V září 2011 proběhlo na Ministerstvu zemědělství ČR Hodnocení všech 112 místních akčních skupin. Naše MAS skončila v bodování mezi průměrnými. Celé hodnocení naleznete na odkazu: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iv/mistni-akcni-skupina/hodnoceni-mistnich-akcnich-skupin-2011.html