FICHE č. 1

FICHE č. 1 - Podpora rozvoje zemědělských podniků


Hlavní opatření: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Vedlejší opatření: I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

Příjemce dotace:


  • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

  • Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.


Výše dotace:

Maximální výše způsobilých výdajů na projekt: 2.000.000,- Kč

Minimální výše způsobilých výdajů na projekt : 100.000,- Kč


  1. (-) 60 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech,

(-) 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech,

(-) 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech,

(-) 40 % způsobilých výdajů pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech.

  1. Maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace u žadatelů, na něž se vztahuje definice drobného, malého a středního podniku

  2. Maximální výše dotace činí 25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, u podniků, na něž se nevztahuje definice drobného, malého a středního podniku, ale které mají méně než 750 zaměstnanců a obrat menší než 200 mil. EUR.


Předpokládaná výše finanční alokace: 965.000,- Kč

Oblasti podpory:

  • investice do budov, staveb a technologií pro živočišnou výrobu

  • investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou výrobu včetně skladovacích kapacit

  • investice do technologií a staveb zvyšujících kvalitu konečných výrobků z komodit zemědělských prvovýrobců

  • podpora marketingových akcí konečných zpracovatelů včetně zlepšení kvality obalů
Soubory ke stažení: