Aktuálně otevřené výzvy

 V současné době není otevřená žádná výzva k předkládání projektů na MAS.