Havlíčkův kraj, o.p.s.

publicita

Aktuality z celého webu

Výzva č. 1 z Programu rozvoje venkova

21.6.2017 Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova). více...

Přehled akcí na červen 2017 v Přibyslavi

1.6.2017 V přílohách naleznete pozvánky na akce, které se konají v Přibyslavi a blízkém okolí v měsíci červnu 2017. více...
Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: